اجرای طرح ملی کنترل فشار خون در آموزش و پرورش مراغه

اجرای طرح ملی کنترل فشار خون در آموزش و پرورش مراغه

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در مدیریت آموزش و پرورش مراغه به اجرا در آمد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش مراغه

صبح شنبه ،طرح بسیج ملی کنترل فشار خون با همکاری آموزش و پرورش و دانشکده علوم پزشکی  در مدیریت آموزش و پرورش مراغه به اجرا در آمد.

معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش مراغه در حاشیه اجرای این طرح گفت: پرفشاری خون یکی از بزرگترین مزمن  بهداشتی جهان است و یکی از عوامل خطر عمده بیماری های قلبی عروقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می رود.

جلیل اسلامی افزود: امروزه یکی از اهداف نظام های سلامت کارآمد دنیا ،به حداکثر رساندن سطح کیفیت زندگی افراد است و آموزش و پرورش مراغه در این راستا همکاری خوب و تنگاتنگ با دانشکده علوم پزشکی این شهرستان دارد.

در این طرح کارمندان ستادی آموزش و پرورش مراغه به کنترل فشار خون خود پرداختند.

گفتنی است  از 27اردیبهشت تا 15تیرماه 1398  طرح بسیج ملی کنترل فشار خون با شعار بدانیم و اقدام کنیم  در سراسر کشور برگزار می شود.

به اشتراک بگذارید :
لینک منبع