افتتاح پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی در مراغه

افتتاح پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی در مراغه

پنجمین جشنواره دانش آموزی نوجوان خوارزمی در مراغه کار خود را آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش مراغه

صبح چهارشنبه با حضور معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش مراغه ، پنجمین جشنواره  دانش آموزی نوجوان خوارزمی در مراغه کار خود را آغاز کرد.

در این جشنواره 300نفر دانش آموز مقطع متوسطه دوره اول مراغه در 150گروه شرکت می کنند.

دانش آموزان شرکت کننده در 6محور بازارچه کارآفرینی ،فعالیت های آزمایشگاهی ،دست ساز ها ،ادبیات فارسی ،زبان انگلیسی و پژوهش به رقابت می پردازند.

گفتنی است نفرات و گروه های برتر به مرحله استانی این جشنواره راه پیدا می کنند.

به اشتراک بگذارید :
لینک منبع