افتخار آفرینی سرگروه های درسی آموزش متوسطه مراغه

 تاریخ خبر:  21 شهریور 1398
افتخار آفرینی سرگروه های درسی آموزش متوسطه مراغه

سرگروه های درسی دوره اول و دوم متوسطه آموزش و پرورش مراغه ،رتبه های برتر استانی را کسب کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش مراغه

بر اساس ارزیابی کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی 10نفر از سرگروه های درسی دوره اول و دوم متوسطه آموزش و پرورش مراغه موفق به کسب رتبه های برتر شدند.

بر این اساس معلمان علیرضا فدای وطن در رشته عربی رتبه اول ،معصومه گوهرین در رشته زبان انگلیسی رتبه اول و ناصر تنومند در رشته ریاضی رتبه دوم در دوره دوم متوسطه را کسب کردند.

همچنین در دوره اول متوسطه، معلمان  مریم حشمت رتبه اول در رشته اجتماعی ،علی فرمانی در رشته کار و فن آوری رتبه اول ،جعفر کشاورز در رشته ادبیات فارسی رتبه دوم ،فرهاد مظاهری در رشته دینی و عربی رتبه دوم ،حسین ابراهیمی در رشته هنر رتبه دوم و بهروز پروینی در رشته ریاضی رتبه سوم استانی را به خود اختصاص دادند.

به اشتراک بگذارید :
لینک منبع