برگزاری همایش بزرگ تشکیلاتی پیشتازان مراغه

برگزاری همایش بزرگ تشکیلاتی پیشتازان مراغه

همایش بزرگ دو هزار نفری تشکیلاتی دانش آموزان مراغه در سالن شهید کنعانی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش مراغه

صبح سه شنبه همایش بزرگ تشکیلاتی پیشتازان مراغه با شرکت 2هزار دانش آموز برگزار شد.

معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش مراغه در این مراسم گفت: اساس فعالیت ها و تعالیم دانش آموزان پیشتاز بر همفکری دسته جمعی و تعاون قرار داده شده است.

جلیل اسلامی افزود : دانش آموزان با عضویت در این گروه با همکاری های دسته جمعی آشنا و اصل تقسیم کار و قبول مسئولیت را می آموزند.

وی ادامه داد: قرار دادن فعالیت های مکمل از جمله حضور در گروه پیشتازان مدارس در کنار فعالیت های رسمی مدارس ،کمک شایانی در موفقیت دانش آموزان در طول دوران زندگی دارد.

مدیر دستگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش مراغه  با اشاره به استقبال خوب دانش آموزان در چنین گروه هایی گفت: تقویت برنامه های تیمی و گروهی بین دانش آموزان و همدلی ،همفکری و همکاری در کنار هم بودن از جمله اهداف بزرگ این همایش می باشد.

گفتنی است این همایش به همت سازمان دانش آموزی آموزش و پرورش مراغه به اجرا در آمد.

به اشتراک بگذارید :
لینک منبع