توجه به شان و منزلت مقام معلم ضروریست

 تاریخ خبر:  03 امرداد 1398
توجه به شان و منزلت مقام معلم ضروریست

سرپرست آموزش و پرورش مراغه گفت: توجه به شان و منزلت مقام معلم در کنار تکریم و انگیزش آنان ضروریست.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش مراغه

محمود رضایی در همایش رابطین امور رفاهی آموزش و پرورش مراغه گفت: با توجه به نقش ارزنده فرهنگیان  در توسعه و پیشرفت فرهنگی و اجتماعی جامعه ،توجه به امور رفاهی فرهنگیان ضروریست.

وی افزود : در این راستا و در جهت ارایه خدمات بیشتر در حوزه امور رفاهی ،همایش رابطین رفاهی آموزش و پرورش مراغه در مدارس برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون 3 شرکت تعاونی مصرف ومسکن فرهنگیان در مراغه فعالیت دارند ، افزود : در کنار این شرکت ها ،پنج صندوق وام در این مجموعه به فرهنگیان ارایه خدمات می دهند.

رضایی با اشاره به اینکه یکی از خلاها در بحث مسائل رفاهی ،عدم اطلاع رسانی و آگاهی است ،ادامه داد: استفاده از ظرفیت و پتانسیل های رابطین امور فرهنگی ،کمک شایانی به حل این مشکل خواهد کرد.

وی اضافه کرد: 160نفر از همکاران فرهنگی شاغل در مدارس به عنوان رابط امور رفاهی معرفی و در این زمینه در جهت ارایه خدمات بیشتر به فرهنگیان به کارشناسی امور رفاهی مدیریت آموزش و پرورش کمک خواهند کرد.

به اشتراک بگذارید :
لینک منبع