راهیابی دانش آموز ورزشکار مراغه ای به اردوی تیم ملی نوجوانان دو و مید...

راهیابی دانش آموز ورزشکار مراغه ای به اردوی تیم ملی نوجوانان دو و میدانی

دانش آموز ورزشکار مراغه به اردوی تیم ملی نوجوانان دو و میدانی کشور دعوت شد .

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش مراغه

امیر رضا ثمودی دانش آموز مراغه ای توانست با جلب نظر مربیان در مسابقات المپیاد برتر کشوری ،به اردوی تیم ملی نوجوانان دو و میدانی کشور جهت اعزام به مسابقات آسیایی دعوت شود.

این ورزشکار ملی پوش قرار است در مسابقات آسیایی که دراواخر اسفندماه سال جاری در کشور هنگ کنگ برگزار خواهد شد ،به همراه تیم ملی حضور و به رقابت بپردازد.

قهرمانی دو صحرانوردی ایران در دو سال متوالی ،قهرمان ایران در دو و میدانی 3000متر و 1500متر از جمله عناوین و افتخارات  کسب شده این وررزشکار ملی پوش مراغه ای می باشد.

به اشتراک بگذارید :
لینک منبع