رزمایش کمک مومنانه جامعه ورزشی مراغه

 تاریخ خبر:  26 اردیبهشت 1399

ایرنا - مراغه - رزمایش کمک مومنانه جامعه ورزشی مراغه در قالب قرارگاه جهادی شهید ورزشکار علی کنعانی با آماده سازی و توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی در مرحله نخست بین نیازمندان آغاز شد. عکس از سجاد عبدی

لینک منبع