روز طبیعت در مراغه با تشدید محدودیت های تردد

 تاریخ خبر:  14 فروردین 1399

ایرنا - مراغه - روز طبیعت در مراغه با تشدید محدودیت های تردد در شهرستان همراه بوده و خودروها در روز ۱۳ بدر حق ورود به مناطق گردشگری و روستاها را ندارند و برگشت داده می شوند. عکس از سجاد عبدی

لینک منبع