نقش موثر انجمن اولیا و مربیان مدارس در تعلیم و تربیت

نقش موثر انجمن اولیا و مربیان مدارس در تعلیم و تربیت

معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش مراغه گفت: انجمن اولیا و مربیان نقش مهمی در تعلیم و تربیت و تقویت ارتباط بین خانه و مدرسه دارند.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش مراغه

جلیل اسلامی عصر یکشنبه در جلسه روسای انجمن اولیا و مربیان مدارس مراغه  گفت: بر اساس تحقیقات انجام گرفته ،مدارسی که ارتباط بیشتری با اولیا دارند ،در پیاده سازی برنامه ها موفق بوده اند.

وی ادامه داد: یکی از عوامل مهم موفقیت دانش آموزان در مدارس این است که اولیای آن ها همواره در جریان امور مدرسه قرار گرفته ودر برنامه آن مشارکت می کنند.

وی با بیان اینکه گستره علم و دانش مرزی نمی شناسد ،افزود: با توجه به نظریه یادگیرنده ،همه انسان ها معلم هم بوده و از همدیگر می آموزند.

مدیر دستگاه تعلیم و تربیت مراغه در ادامه به اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره و گفت:رویکرد های آموزش و پرورش با اجرای این سند از حالت سنتی به مهارت آموزی دانش آموزان تغییر می یابد.

اسلامی ادامه داد: توجه به مهارت عقل ورزی ،خرد ورزی ،مهرورزی و دست ورزی از جمله مهارت هایی است که در این سند مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود : نگاه آموزش و پرورش در گذشته حافظه محوری بوده که هم اکنون جای خود را به اندیشه و عقل محور داده است .

به اشتراک بگذارید :
لینک منبع