کسب رتبه اول کشوری دراجرای برنامه های بهداشت و سلامت

کسب رتبه اول کشوری دراجرای برنامه های بهداشت و سلامت

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی توانست رتبه اول کشوری در اجرای برنامه های بهداشت و سلامت را به خود اختصاص دهد

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش مراغه

براساس ارزیابی و اعلام نتایج، اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی توانست در اجرای برنامه های بهداشت و سلامت رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دهد.

در این راستا جعفر پاشایی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در جهت قدردانی ،لوح تقدیری به معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش مراغه ارسال نموده است.

در قسمتی از این لوح تقدیر آمده است :بی شک این پیشرفت نتیجه تلاش نیروهای فعال و تلاشگر ،مومن ،متعهد و کارآمد و ژرف اندیش است و اجرای مطلوب برنامه های سلامت برای دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور ،تضمین کننده سلامت جامعه و زیربنای غرصه تعلیم و تربیت می باشد.

به اشتراک بگذارید :
لینک منبع