فرمانده انتظامی: مردم ملکان تعامل خوبی با پلیس دارند

 تاریخ خبر:  18 مهر 1400

مراغه- ایرنا- فرمانده انتظامی ملکان موفقیت پلیس را در گرو همکاری مردم دانست و گفت: مردم شهرستان همکاری خوبی با پلیس دارند و این تعامل طی یکسال اخیر افزایش داشته است.

لینک منبع