مطالعات منطقه فسیلی مراغه، ظرفیتی برای توسعه گردشگری

 تاریخ خبر:  26 دی 1400

مراغه- ایرنا- مطالعات مربوط به منطقه فسیلی مراغه در حقیقت ظرفیتی برای توسعه گردشگری کشور در زمینه تاریخ طبیعی بر حسب تجربه‌های بین‌المللی محسوب می‌شود و این ظرفیت طی حدود ۲ دهه اخیر و با حفاری‌ها و استخراج فسیل‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بیش از پیش تقویت شده است. 

لینک منبع