تولید کیتوسان از پوست دورریز میگو در مراغه

 تاریخ خبر:  03 بهمن 1400

مراغه - ایرنا - یک شرکت فناور در مراغه، موفق به تجاری‌سازی کیتوسان به روش جدید و با استفاده از پوست دوریز میگو ت شده است.

لینک منبع