چاپ کتاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه با عنوان مروری بر هیدرولیک محاسباتی

چاپ کتاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه با عنوان مروری بر هیدرولیک محاسباتی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراغه، کتاب مروری بر هیدرولیک محاسباتی، (Review of the computational Hydraulics)نوشته دکتر رسول دانشفراز، عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه منتشر گردید.
لینک منبع