آب شرب 63 روستای چاراویماق در وضعیت بحران است

صابر تقویمی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه حیاتی ترین سرمایه شهرستان چاراویماق آبی است که به سد آیدوغموش جاری می شود، اظهارداشت: متاسفانه خود شهرستان از این نعمت بهره ای ندارد.
وی افزود: بحران کم آبی در این شهرستان بسیار ملموس بوده و باید با مدیریت صحیح در مصرف آب و ترویج فرهنگ صرفه جویی با این بحران مقابله کرد.
وی همچنین از نامناسب بودن وضعیت برخی مخازن آب های روستایی شهرستان خبرداد و گفت: با امور آب استان هماهنگی هایی جهت رفع این مشکلات شده است .
به گزارش ایرنا، ﺭﻭﺩﺧﺎﻧـﻪ ﺁﻳـﺪﻭﻏﻤﻮﺵ ﺑـﻪ ﻃﻮﻝ ﺣﺪﻭﺩ 80 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﮔﺮﮔﺮﺩ (ﻗﻮﺭ-ﻗﻮﺭ) ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰﻝﺍﻭﺯﻥ ﻣـﻲﺭﻳـﺰﺩ.
شهرستان چاراویماق با حدود 32 هزار نفر جمعیت در 180 کیلومتری جنوب شرق تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی قرار دارد.
چاراویماق دارای 248 آبادی بوده و 80 درصد جمعیت این شهرستان در روستاها زندگی می کنند.
9880/3071
لینک منبع