مردم مراغه 9.3 میلیارد ریال صدقه دادند

به گزارش ایرنا، اکبر ابراهیمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، میزان پرداختی به خانوارهای کمک معیشت بگیر در سال گذشته را 60 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در این مدت به بیش از دو هزار و 350 مددجوی تحت پوشش نهاد دو میلیارد ریال مساعدت موردی و به 194 نفر چهار میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج پرداخت شده است.
ابراهیمی گفت: پرداخت فرانشیز و خدمات ویژه به 900 مددجو به مبلغ یک میلیارد و 210 میلیون ریال، کمک هزینه تغذیه به 170 نفر به مبلغ یک میلیارد و 320 میلیون ریال، بیمه تامین اجتماعی به 829 خانوار به مبلغ 10 میلیارد ریال، شاخص های بهداشتی به 850 نفر به مبلغ 300 میلیون ریال و پرداخت وام ضروری به یک هزار و 208 نفر به مبلغ 20 میلیارد ریال از دیگر پرداختی های این نهاد حمایتی در سال 96 بود.
وی به تعداد مددجویان شهری و روستایی این نهاد اشاره کرد و افزود: 3 هزار و 782 خانوار در شهرها و 2 هزار و 216 خانوار در روستاها تحت حمایت این نهاد قرار دارند که 9 درصد کل مددجویان شهرستان شامل 541 خانوار ساکن مناطق محروم هستند.
ابراهیمی ادامه داد: در سال گذشته دو هزار و 736 حامی در طرح اکرام و محسنین، هفت میلیارد و 900 میلیون ریال به این نهاد کمک کردند.
وی به میزان کمک های 250 نفر از عاملین زکات نیز اشاره کرد و افزود: مبلغ درآمدی این نهاد از محل زکات و کفارات 12 میلیارد و 600 میلیون ریال و کمک های مبتنی بر نیاز با بیش از 100 درصد تحقق، 32 میلیارد و 660 میلیون ریال بود.
ابراهیمی به حقوق و دستمزد پرسنل کمیته امداد شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: تمامی حقوق و دستمزد پرسنل این نهاد از محل اعتبارات دولتی پرداخت می شود و کلیه واریزی های خیران و حامیان به صورت مستقیم و دست نخورده به حساب ایتام و محسنین واریز می شود.
وی همچنین به عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره ) مراغه در حوزه فرهنگی نیز اشاره کرد و افزود : برگزاری اردوهای زیارتی و آموزشی، خدمات مشاوره، آموزش خانواده و خدمات کانون فرهنگی برای 9 هزار و 720 نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد با دو میلیارد و 160 میلیون ریال اعتبار از قدامات فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) این نهاد در سال گذشته بود.
ابراهیمی به اقدامات این نهاد در حوزه عمران نیز اشاره کرد و افزود: کمک به تعمیر، تکمیل و بازسازی مسکن 104 مددجو با دو میلیارد و 460 میلیون ریال، بهسازی و نوسازی 14 واحد مسکن روستایی با سه میلیارد و 810 میلیون ریال و کمک به خرید و ساخت 15 واحد از مسکن مددجویان شهری این نهاد با هشت میلیارد و 180 میلیون ریال از اقدامات عمرانی این نهاد در سال گذشته است.
وی افزود: ارائه آموزش های مهارت آموزی، کارآفرینی و حرفه آموزی به 931 نفر با 750 میلیون ریال در جهت پایدارسازی و توسعه اشتغال مددجویان و نیز کاریابی برای 54 نفر از طریق تعامل با کارفرمایان و از طریق موسسات کاریابی از اقدامات حوزه اشتغال و خودکفایی این نهاد در شهرستان مراغه است.
ابراهیمی گفت: 56 میلیارد و 350 میلیون ریال نیز برای اشتغال 376 مددجو در قالب وام های اشتغال پرداخت شده است.
هم اکنون پنج هزار و 900 خانواده نیازمند در مراغه زیر پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان قرار دارند.
3077/9880
لینک منبع