...

عضویت دانش آموز مراغه در تیم والیبال نوجوانان دختر آذربایجان شرقی

دانش آموز ورزشکار مراغه جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به تیم والیبال نوجوانان دختر آذربایجان شرقی دعوت شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش مراغه

بر اساس اعلام هیات والیبال استان آذربایجان شرقی ،هستی اکرمی دانش آموز ورزشکار مراغه به عضویت تیم والیبال آذربایجان شرقی در آمد.

قرار است این ورزشکاران در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که از 15تیرماه سال جاری در استان اراک برگزار می شود،شرکت کنند.

هستی اکرمی دانش آموز دبیرستان نمونه پویندگان مراغه بوده و رشته ورزشی خود را در باشگاه حجاب و زیر نظر مربی رعنا رحیمی ادامه می دهد.

به اشتراک بگذارید :
لینک منبع